Kvinde der tager en pause

Sammenhængen mellem stress og angst

Der er forskel på stress og angst.

Symptomer på stress og angst kan nemt forveksles. Det er afgørende at kende til forskellene, så de kan behandles korrekt.

Følelsen af at alt ramler omkring dig. Du skriger, men der kommer ingen lyd. Det gør ondt, hjertet galoperer og du hyperventilerer. Alt ser sort ud, du rammer muren og bryder sammen. Hvad sker der? Det må være stress…

Det er fristende at give os selv eller andre diagnosen: stress. Det er en udbredt term, som i stor grad benyttes til at beskrive mennesker, som oplever en form for ubalance. Ifølge psykolog Birgitte Sølvstein er der dog stor forskel på at være stresset og lide af angst.

Symptomerne på angst og stress kan forveksles med hinanden. En læge eller psykolog kan derfor stå for en professionel udredning.

I de følgende afsnit belyses emnerne med henblik på at skabe overblik over, hvilke forskelle der er på henholdsvis det at være stresset og lide af angst. Føler du dig deprimeret, kan du læse om sammenhængen mellem stress og depression her.

Angst

Angst kan ses som en akut frygtreaktion. Det er en refleks, hvor kroppen går i alarmberedskab. Det er en form for overlevelsesmekanisme, som gør mennesker i stand til at reagere på en truende situation.

Det er helt naturligt at reagere, og angst kan forekomme hos alle mennesker i større eller mindre grad. Der er dog forskel på graderne af angst, hvoraf svære angstlidelser kan være direkte invaliderende.

Angst kan være ødelæggende for det enkelte menneske og forringe livskvaliteten. Symptomerne på angst er individuelle, og de vil derfor variere i styrke og form. Mennesker kan opleve adfærds- og følelsesmæssige ændringer, og deres tankemønstre kan påvirkes i en negativ retning.

Nedenstående viser et udpluk af symptomer, som kan opstå i forbindelse med en angstlidelse. Det er individuelt, hvad mennesker mærker og føler.

Symptomer på angst

Symptomerne på angst vil afhænge af hvilken form for angstlidelse, som den enkelte er ramt af. Det kan være bestemte begivenheder eller tilbageblik til tidligere hændelser, som udløser angst, men det er som sagt individuelt, hvad der helt konkret sker. For den angstramte kan det føre til en konstant uro og mange bekymringer, hvilket potentielt set kan resultere i pludselige panikanfald.

Typer af angst

Der findes forskellige typer for angst, herunder:

  • Generaliseret angst
  • BDS (Bodily Distress Syndrome)
  • Socialfobi
  • Mutisme
  • PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)
  • Panikangst
  • OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
  • Separationsangst
  • Hypokondertilstand

Stress

Ifølge psykolog Birgit Sølvstein er forskellen på stress og angst, at stress er en overbelastningstilstand, og angst er en akut frygtreaktion. Angst vil højst sandsynligt forsvinde, når personen ikke længere befinder sig i situationen, som har forårsaget angsten. Hvorimod stress og udmattelse kan hænge ved, selv når personen flytter sig fra udløseren til stress.

Stress udgør en trussel for menneskers helbred, hvis den optræder over en længere periode uden behandling. Det er muligt at være i en stresstilstand, uden at der nødvendigvis forekommer angsttilfælde. Angst er derfor ikke en forudsætning for stress. Angst skyldes som udgangspunkt ikke en overbelastning, som det er tilfældet med stress. Dog kan alvorlig stress, ifølge Sølvstein, føre til angstanfald.

Stress er ved korte perioder ikke nødvendigvis farligt, og symptomerne på kortvarig stress kan minde om en angstreaktion. Længerevarende tegn på stress skal behandles, gerne i samarbejde med en læge eller psykolog. Det er muligt at forebygge stress. Der er en lang række konkrete tiltag, som du kan overveje, hvis du vil lindre dine symptomer på stress.

Du kan sammen med en læge igangsætte en behandling af stress, hvis det er nødvendigt. Lægen kan hjælpe dig med at afdække, om dine symptomer er stress- eller angstrelateret.

Konklusionen på stress og angst

Psykisk sygdom, depression, stress og angst er komplekse emner, som kræver dyb indsigt og gerne en lægefaglig baggrund for at kunne stille en egentlig diagnose.

Det er fristende at selvdiagnosticere og sammenkæde tegn på stress med angst. Der kan være en sammenhæng, men det er ikke altid tilfældet. Derfor skal du altid snakke med en anerkendt behandler, hvis du skal have den rette diagnose.

Disclaimer:

Indholdet her er udtryk for fortolkninger af emner og informationer. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Dette er tænkt som inspiration til læseren. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes her – uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri.

Mere viden...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *