En mand der er stresset

10 tegn på stress

Hvis du udviser tegn på stress, er der en potentiel risiko for, at situationen forværres. Stresstilstanden kan have en negativ og skadelig påvirkning på dig og dine omgivelser, og den bør derfor ikke ignoreres.

Bank, bank, bank. Hvad foregår der, hvad er det, der sker? Du opdager det først, når du befinder dig i situationen. Bank, bank, bank. Er det for sent? Hjerterytmen er hurtigere, og du mærker den stigende varme i hele kroppen. Alle rationelle tanker er væk. Tankerne vil ikke stoppe og vejrtrækningen følger trop. Ud- og indåndingen rammer samme unaturlige hastighed, som hjertets banken. Hvad skal der nu ske?

Alle kan kan blive ramt af stress. Udløseren til stress har mange former, og symptomerne på stress er individuelt. Du kan rette din opmærksomhed hen på situationer, som accelerer stress og ubehag hos dig. På den måde kan du selv være med til at forebygge og potentielt set forhindre, at en situation ikke udvikler sig til en faretruende stresstilstand. I de følgende afsnit får du et overblik over hvilke stress symptomer, som mennesker kan opleve. Du kan bruge listen, som inspiration til at lære og genkende dine tegn på stress.

Oversigt over stress symptomer

Hvis du oplever symptomer på stress eller er det mindste i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til stress, så tag eventuelt en snak med din læge. Nedenstående oversigter rummer ikke en endegyldig sandhed, men de kan være med til at indikere, om du har stress symptomer. Der forskes en hel del i netop emnet, stress, og du bør derfor altid følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt den nyeste forskning på dette område. Mange af symptomerne minder om eksempelvis depression, og de kan derfor let forveksles med hinanden.

Stress kan påvirke alle aspekter af dit liv. Tilstanden kan få negativ indflydelse på alt fra dine følelser og tankemønstre til din adfærd og fysiske sundhed. Mennesker reagerer individuelt på stress og håndterer stresstilstanden efter egne evner. Derfor er menneskers symptomer på stress også forskellige.

Stress symptomerne er, for overblikkets skyld, inddelt i grupperne: psykiske, fysiske og sociale tegn på stress.

Psykiske tegn på stress

 • Svært ved at falde til ro og slappe af
 • Let til irritation
 • Høj grad af frustration
 • Lavt selvværd; en følelse af at være ensom og værdiløs
 • Tendens til at isolere sig fra og undgå andre mennesker
 • Rastløs
 • Overvældet og følelsen af manglende kontrol
 • Påvirkelig
 • En generel ulyst
 • Manglende eller intet overskud
 • Trist / depressiv
 • Let til tårer
 • Indadvendt og grublende
 • Bekymret / ængstelig
 • Hukommelsesbesvær
 • Træt og udmattet
 • Pessimistisk anlagt

Fysiske tegn på stress

 • Lavt energiniveau
 • Hovedpine
 • Mavesmerter, diarré, forstoppelse og kvalme
 • Hyppigere grad af infektioner
 • Nedsat potens, herunder tab af og mindre lyst til sex
 • En forværring af kroniske sygdomme
 • Ændring i vægten i form af vægttab
 • Hjertebanken
 • Oftere forkølet
 • Kolde og svedige hænder
 • Svedeture
 • Smerter i brystet
 • Svækket appetit
 • Indre uro
 • Generelt smerter i kroppen

Sociale tegn på stress

 • Øget sygefravær
 • Højere grad af indtagelse af stimulanser, såsom nikotin, kaffe, alkohol mv.
 • Isoleret og mindre social
 • Svært ved at træffe beslutninger, herunder nedsat handlekraft
 • Glemmer aftaler og generel glemsomhed
 • Virkelighedsfjern og fraværende
 • Bliver nemt irritabel
 • Hidsig og aggressiv
 • Søvnløshed
 • Træt og udviser mangel på engagement
 • Ringere dømmekraft
 • Desorienteret

Stress symptomer

Ovenstående lister viser forskellige tegn på stress hos mennesker. Stress er en størrelse, som skal tages alvorligt, men det er en udfordring at sammenkæde enkelte tegn og symptomer med en stressdiagnose. Derfor bør lægekyndige tages med på råd i henhold til at stille en reel diagnose.

Tegn på stress

Hvad kan du gøre?

Det er afgørende at skabe en ændring i de forhold, som kan føre til langvarig og kronisk stress. Det er lettere at bremse en stigende stresssituation tidligt i forløbet. De tydelige tegn på stress, som du eventuelt udviser, bør ikke ignoreres.

For at kunne ændre en tilstand, herunder en stresstilstand, er du nødt til at kende til og lære om stress. Du kan forsøge dig med at være mere observant i forhold til, hvordan dine reaktionsmønstre er og har været. Måske forandrer de sig i bestemte situationer? Du er den eneste, som kan mærke, hvordan du reelt set har det.

Det er okay at bede om hjælp og rådgivning til at forebygge og behandle stress. Der findes en række stresstests online, som kan hjælpe dig med at komme nærmere et svar på, om du er ramt af stress.

Stresslindring inden sengetid 

Der er adskillige strategier til at lindre stress og angst inden sengetid. En af disse er meditation, der kan hjælpe din med at slappe af.

Meditation er en sinds- og kropspraksis med et specifikt fokus på opmærksomhed og holdning, der lader tanker komme og gå uden at dømme. Meditation er en kendt strategi til behandling af søvnløshed. Der findes flere typer meditation, blandt andet:

 • Mindfulness meditation, en proces der handler om at observere følelser, tanker og humør mens de passerer uden at dømme. En stor del af dette er at være i stand til at være fuldkommen til stede i nuet, uden at lade dit fokus vandre til andre tanker. Hvis du lige har skabt kendskab til meditation, kan dette virke svært, men det bliver lettere med øvelse. Denne form for meditation har vist sig at reducere søvnforstyrrelser hos voksne.
 • Kropsscanningsmeditation er en teknik til langsomt at koncentrere sig om dele af kroppen og mærke eventuelle fornemmelser eller smerter. For at øve denne teknik, bør du fokusere på en bestemt del af din krop – en ad gange. Dette kan enten være en systematisk scanning, fra top til tå, eller en mere tilfældig scanning af kropsdelene, der danner en forbindelse med gulvet. Lad din opmærksomhed være fokuseret helt på din krop.
 • Guidet meditation er når man verbalt bliver guidet gennem en meditativ oplevelse og opfordret til at visualisere et beroligende sted. Disse guidede meditationer kan omfatte musik og naturlyde for at hjælpe med at slappe af. Du kan finde guidede meditationer på mange populære apps.

Meditation kan udføres når som helst før sovetid, og det kan også gøres i løbet af natten, hvis du ikke kan slappe af.

Hvad er en stresstest?

En stresstest er helt uforpligtende og kan gennemføres forholdsvis hurtigt. En stresstest kan hjælpe dig med at lokalisere dine stresssignaler og give en indikation på, om du bør opsøge en læge. Hvis stresstesten indikerer andet, end hvad du føler og mærker i din krop og dit sind, så bør du ikke ignorere det. Tal eventuelt med din læge om det.

Der er ikke noget farligt over en stresstest. Den største fare ligger i at ignorere stresssignalerne. Testen består af en række spørgsmål som kan være:

 • Er du blevet mere indadvendt, og har du trukket dig fra dine omgivelser?
 • Er du mere træt, end du plejer at være?
 • Glemmer du gøremål, og er du generelt mere glemsom end normalt?
 • Har du kortere lunte, og er du mere aggressiv, end du plejer at være?

Du kan tage en stresstest online. Det kan du eksempelvis gøre på Forebyg Stress.

Dette kan du gøre, hvis du er stresset

Du har taget en stresstest eller du har observeret en række symptomer og tegn på stress. Først og fremmest er det en flot erkendelse.

Som stressramt kan det være en udfordring at finde overskud til at komme ud af tilstanden. Nogle stresssignaler forsvinder af sig selv efter kort tid, hvorimod andre kan føre til en tilstand, som kræver hjælp og handling.

Sammen med en læge kan du finde frem til, hvad der forårsager din tilstand af stress. Din læge og dig kan herefter finde ud af hvilke tiltag der bør tages, så du kan få det bedre.

Stress påvirker ikke kun dig, men også dine omgivelser, herunder familie og kolleger. Når du tager din stresstilstand alvorligt og kæmper for at finde en løsning, så gør du det ikke kun for din egen skyld. Det er en handling, som kan bidrage til mere velvære og balance over hele linjen.

Det er vigtigt at pointere, at denne artikel ikke erstatter en samtale med din læge omkring din stresstilstand.

Disclaimer:

Indholdet her er udtryk for fortolkninger af emner og informationer. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Dette er tænkt som inspiration til læseren. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes her – uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri.

Mere viden...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *