Eukalyptus

Naturmedicin mod stress

Er naturmedicin mod stress en løsning, som kan hjælpe dig i retningen af et liv med mindre stress? Eller hører det til fortidens kunst at sammensætte urteblandinger, som kan lindre smerter og mindske symptomer?

Hvis du døjer med ufrivillig stress og angstså kan det være svært at finde en holdbar løsning, som kan lindre eller forbedre din situation. Fælles for stressramte er, at de ønsker at slippe for den belastende tilstand.

Der findes mange måder at behandle og forebygge stress. Du kan eventuelt starte med at tage en snak med din læge omkring emnet og høre vedkommendes holdning til situationen. Lægen kan eksempelvis tilbyde lægeordineret medicin mod stress.

Hvad er naturmedicin?

Hvis du har været i en helsekostbutik, så er du helt sikkert stødt på naturpræparater som BaldrianRosenrod og Ginkgo Biloba. Naturmedicin dækker over en lang række præparater, som primært er baseret på plantedele og naturlige ingredienser. Det kræver ikke en lægeordination at købe naturmedicin, hvorfor det nemt kan erhverves i en helsebutik eller bestilles hjem online.

Brugen af naturmedicin er steget de seneste år, særligt blandt personer med angst og depression. Nyeste videnskabelige undersøgelser påviser, ifølge Sundhed.dk, at der er fordele og ulemper ved brugen af naturmedicin ved milde til moderate angsttilstande.

Planterne, som benyttes til fremstilling af naturmedicin, er gennem århundrede blevet tilskrevet en lindrende effekt. Derfor bliver visse planter også omtalt som lægeplanter.

Lægeplanter

Der findes en lang række lægeplanter, som benyttes til fremstilling af alternativ medicin såvel som konventionel medicin. Her er tale om:

 • Allium sativum – Hvidløg
 • Ginkgo biloba – Tempelrod
 • Papaver somniferum – Opiumvalmue også kendt som morfin
 • Valeriana officinalis – Baldrian (lægebaldrian)

De virksomme stoffer, som udvindes af lægeplanterne, benyttes eksempelvis til følgende:

 • Smertestillende medicin
 • Mod hudirritationer
 • Bedøvelse
 • Generelt som styrkende kosttilskud

Det er ikke alt medicin, udvundet af lægeplanter, som kan købes i håndkøb. Nogle lægeplanter er decideret ulovlige at dyrke og besidde, som eksempelvis Erythroxylum coca, bedre kendt som koka eller kokain.

En lang række af lægeplanterne kan kategoriseres som giftplanter, tag for eksempel Hyoscyamus niger, også kaldet bulmeurt. Af bulmeurt udvindes det virksomme stof, tropanalkaloider, som kan benyttes mod kramper i mave-tarm-kanalen. Indtagelse af toksiner fra tropanalkaloider kan, ifølge Fødevarestyrelsen, have akutte effekter hos særligt små børn.

Zoneterapi

Alternativ behandling

En alternativ behandler er en person, som ikke har en sundhedsfaglig autorisation. Personen udfører derimod en alternativ behandlingsform.

Alternative behandlinger og praksisser kan anskues som sundhedsydelser, der ikke nødvendigvis er en del af og integreret i det dominerende sundhedssystem. Betegnelsen for og anerkendelsen af en alternativ behandling vil variere fra land til land.

Eksempelvis har akupunktur i mange år været anerkendt og benyttet i Kinas konventionelle sundhedssystem. Derfor anses akupunktur i Kina ikke som en alternativ behandlingsform, men som en del af det konventionelle sundhedssystem. En lang række lande i vesten anser behandlingsformen som alternativ.

Autoriserede sundhedspersoner

Autoriserede sundhedspersoner omfatter blandt andet:

 • Læger
 • Kiropraktorer
 • Kliniske diætister
 • Fysioterapeuter
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre

Typer af alternativ behandling

Akupunktur er et eksempel på en alternativ behandlingsform som i stigende grad anerkendes inden for konventionel behandling. Tal fra KUFAB (Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling) viser, at over 1000 læger i dag benytter akupunktur i deres lægepraksis.

Alternative behandlinger kan være:

 • Ayurveda
 • Shamanistiske traditioner
 • Biopati
 • Naturopati
 • Ernæringsterapi
 • Phytoterapi
 • Body-mind practices
 • Naturlægemidler og naturmedicin
 • Kranio-sakral terapi
 • Zoneterapi

Virker naturmedicin?

Naturmedicin og naturlægemidler anvendes primært til behandling af tilstande, som ikke er så alvorlige at de kræver lægehjælp.

Effekten af naturmedicin er et omdiskuteret emne. Omdrejningspunktet for en del af diskussionerne er den manglende evidens på virkningen af naturmedicin. Tilhængerne af naturmedicin tager til genmæle og forholder sig til den oplevede virkning af indtagelsen.

Nogle mennesker oplever en positiv virkning på deres tilstand ved indtagelse af nogle former for naturmedicin. Læs for eksempel studiet fra Scleroseforeningen, hvor du kan finde informationer om og betragtninger af naturmedicin. Fælles for dem er, at indtagelse af naturmedicin har positive effekter.

Bivirkninger ved naturmedicin

Før indtagelse af medicin, hvad enten der er tale om konventionel eller naturlig, bør du læse vejledningen for produktet. Hvis du er i tvivl om, hvordan indholdet vil påvirke dig, så snak med en lægekyndig.

Der kan forekomme bivirkninger ved lægeordineret medicin mod stress. Det samme gælder for naturmedicin mod stress. Du kan tage bivirkningerne i betragtning, før du indtager medicinen. Den påviste positive effekt såvel som bivirkningerne på naturmedicin, kan ofte være mangelfulde. Ifølge Sundhed.dk kan nogle former for naturmedicin også spille en rolle på virkningen af anden medicin, herunder p-piller.

Naturmedicin mod stress – virker det?

Naturmedicin mod stress kan ses som et led i en række tiltag, der skal forebygge og behandle stress. Hvis du allerede lider af stress og følgerne heraf, så kan det virke uoverskueligt at ændre tilstanden. Derfor vælger nogle at forsøge sig med naturmedicin, som et forsøg på at forbedre tilstanden.

Du kan fremadrettet prøve at forhindre situationer, som potentielt set kan føre til en stresstilstand. Tag eventuelt en snak med din læge omkring dine oplevelser og overvejelser.

Disclaimer:

Indholdet her er udtryk for fortolkninger af emner og informationer. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Dette er tænkt som inspiration til læseren. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes her – uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri.

Mere viden...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *