En nedtrykt kvinde

Stress kan (også) give depression

Ifølge Stressforeningen udløses godt halvdelen af alle depressioner som følge af ubehandlede stresstilstande. sundhed.dk antager, at 3-5 % af den danske befolkning vil blive ramt af en depression.

Depressionen udløses af lang række faktorer, og det vil være forskelligt fra person til person. Det er en psykisk lidelse, som eksempelvis kan stamme fra længerevarende nedtrykthed og mangel på energi.

Koblingen mellem angst, stress og depression er kompleks, da symptomerne minder meget om hinanden og til en vis grad vil overlappe.

Det er lægens vurdering, om om dine symptomer skyldes stress. Lægen kan også være med til at vurdere, om din lidelse er angstrelateret eller den kan sammenkædes med en depression.

Det er muligt at behandle en depression. Behandlingsformen afhænger af tilstanden, og den kan blandt andet omfatte kognitiv terapi og medicin. Din praktiserende læge kan hjælpe dig med at vurdere dine symptomer og stille diagnosen, altså om der er tale om en depression. Lægen vil heraf foreslå en behandlingsform, som din tilstand kræver.

Tegn på depression

Symptomer og tegn på depression minder i høj grad om symptomerne på stress og angst. Det betyder, at du kan opleve et eller flere tegn på depression, men der kan være tale om en anden lidelse.

Lægen eller psykologen kan inddele symptomer på en depression efter moderat, alvorlig og svær. Tilstanden kan omfatte følgende symptomer:

  • Nedtrykthed
  • Nedsat eller ingen energi
  • Følelse af skyld
  • Dårlig hukommelse
  • Negative tanker om eksempelvis død.
  • Selvbebrejdelser
  • Søvnforstyrrelser

Se den fulde liste på depressionsforeningen.dk.

stress og depression

Konklusionen på depression og stress

Psykisk sygdom, depression, stress og angst er komplekse emner, som kræver dyb indsigt og gerne en lægefaglig baggrund for at kunne stille en egentlig diagnose.

Det er fristende at selvdiagnosticere og sammenkæde tegn på stress med depression. Der kan være en sammenhæng, men det er ikke altid tilfældet. Derfor skal du altid snakke med en anerkendt behandler, hvis du skal have den rette diagnose.

Der er igangsat en række frivillige initiativer, som du kan benytte dig af. Eksempelvis har Depressionsforeningen et tilbud, kaldet DepressionsLinien. Det er en telefon, hvor pårørende og patienter kan ringe ind og få vejledning.

Mere viden...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *