Søvnforstyrrelser
|

Søvnforstyrrelser og social ulighed

Søvn er essentielt for stort set alle aspekter af sundhed og velvære. Søvn fremmer fysisk helbred og heling med direkte effekt på næsten alle systemer i kroppen.

Søvn er afgørende for kognitiv funktion, opmærksomhed og hukommelse.

Søvn spiller også en stor rolle i vores følelsesmæssige sundhed.

Men er man udfordret socialt, har man større risiko for at lide af søvnforstyrrelser.

På den amerikanske hjemmeside SleepFoundation.org er skrevet en artikel om ulighed i samfundet, især i forhold til race og etnicitet, hvor det påvises, at farvede personer sover dårligere, og dermed har en større risiko for følgesygdomme som fx hjertekarsygdomme.

Farvede personer sover ikke dårligere end andre i søvnlaboratorier, så konklusionen er, at det er deres  sociale, økonomiske og kulturelle situation, der medfører den øgede tendens til søvnforstyrrelse.

De potentielle årsager er følgende:

  • Skifteholdsarbejde, som er mere hyppigt blandt farvede (i USA)
  • Arbejdsmiljø-risici: Farvede (i USA) arbejder hyppigere i jobs med risiko for ulykker, forurening, samt allergifremkaldende stoffer eller irritanter på arbejdspladsen. Desuden er farvede mere udsat for mobning og stressende arbejdsvilkår.
  • Racediskrimination udenfor arbejdsmarkedet, som fx ved de aktuelle sager om politivold i USA.
  • Økonomisk stress. En højere procentdel af farvede og af de etniske minoriteter i USA er lavere lønnede, eller er arbejdsløse, og det medfører pres på økonomien hver dag, og dermed øget stress.
  • Naboskab: I boligkvarterer med høj procentdel af etniske minoriteter er der oftere mere uro og forurening (i USA).
  • Kulturel tilpasning: Det, at interagere med den dominante kultur og forsøge at integreres i samfundet på lige vilkår, kan være svært stressende og påvirke nattesøvnen negativt.
  • Lægehjælp: I USA er lægehjælp ikke betalt over skatten som i Danmark og mange minoriteter står uden, eller med en dårligt dækkende forsikring i forhold til sundhedsydelser.

Mange af disse faktorer medfører formentlig indirekte til overvægt og diabetes som farvede og etniske minoriteter hyppigere lider af (i USA).

Men Danmark er jo ikke USA?

Nu kan man måske tro, at vi kan ånde lettet op, for Danmark er jo ikke USA.

Men desværre er tendensen i Danmark og lande, vi normalt sammenligner os med, ligedan. I hvert fald i forhold til uddannelsesniveau, som ofte også er korreleret til jobtype.

Når man går ind på Sundhedsstyrelsens undersøgelse: Sygdomsbyrden i Danmark 2016 får man der at vide, at mennesker med lavere uddannelse generelt sover dårligere og har et dårligere helbred end mennesker med mellemlange og højere uddannelser.

Der er ikke taget højde for race eller etnicitet i denne undersøgelse.

Alligevel kan konklusionen utvungent være, at visse grupper i samfundet, som har udfordringer med job, økonomi, og formentlig også med den kulturelle/etniske baggrund er mere tilbøjelige til at have søvnproblemer og deraf følgende helbredsproblemer af fysisk og psykisk karakter.

Det bør italesættes af især sundhedspersoner, således at man måske er lidt mere opmærksom på at stille spørgsmål, som kan være tabubelagte, til disse mennesker, når de kontakter lægen.

Men vi har alle et ansvar. Vi skal passe på hinanden, så vi alle sammen kan sove godt. Det fortjener vi!

Med venlig hilsen, Liselotte Rønne

Læge, psykoterapeut MPF, søvnvejleder

Mere viden...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *