Søvnens længde varierer meget. Grunden hertil er ukendt. Generelt sover du mindre, jo ældre du er. Et barn på 1 år sover eksempelvis ca. 13 timer i døgnet, mens yngre voksne gennemsnitligt sover ca. 8 timer i døgnet.

Ældre mennesker sover gennemsnitligt 6 timer i døgnet. Søvnen er mere overfladisk, og man vågner hyppigere. Det kan derfor opleves som om, at man næsten ikke har sovet.