Søvnparalyse

Kun få kender til begrebet søvnparalyse (hypnagogia). Der er ikke så stor fokus på søvnparalyse, og den er blandt mange ikke anerkendt som en søvnsygdom på lige fod med narkolepsi og søvnapnø. Søvnparalyse kan virke meget skræmmende, hvis man ikke ved, hvad det er.

Hvad er søvn paralyse?

søvnparalyseSøvnparalyse er en tilstand, der indtræffer, når man hverken sover eller er helt vågen. Det er en tilstand, der ofte indtræffer i overgangsperioden mellem vågen tilstand og søvn, lige inden man falder i søvn og lige inden, man er vågnet op. Søvnparalyse beskrives ofte som en lammelse eller paralyse. Man ved, hvad der foregår og kan se og høre alt, men man kan ikke bevæge sig. Under paralysen kan man forestille sig ting, der ikke sker i virkeligheden. Dette skyldes, at kroppen er i dvale, mens drømmedelen i hjernen arbejder.

I vores rygrad har vi et centralt nervesystem, der er forbundet til alle nerver i kroppen. Undtaget er dog de funktioner, der er direkte forbundet til hjernen. Dette er blandt andet vores 5 sanser, der alle fungerer, selvom nervesystemet er ”slukket”/deaktiveret. Søvnparalysen skyldes, at nervesystemet slukker eller tænder for tidligt. Det gør så, at man ikke kan bevæge sig eller tale men kun se, høre, lugte, smage og selvfølgelig tænke. Søvnlammelsen varer oftest kun få sekunder. I slemme tilfælde kan lammelsen dog vare flere minutter. Evnen til at opfatte og registrere tid er væsentligt svækket under en søvnparalyse. Derfor kan den føles som varende længere, end den egentligt gør. Disse oplevelser føles ofte meget skræmmende. Især for personer, der ikke ved, hvad der foregår og ikke har været søvnparalyseret før.

Søvnlammelsen kan aktivere drømmene

Nogle mennesker oplever at drømmedelen i hjernen aktiveres, mens de er paralyserede. Dette kan føre til ubehagelige og skræmmende oplevelser. Det er før set, at folk er vågnet og har hørt skridt, bankelyde og larm. Andre har set en skikkelse eller en person i værelset, der i virkeligheden ikke har været der. Disse ”syner” skyldes drømmedelen i hjernen og føles mere virkelige, da man er vågen og ikke i søvn.

Den gamle dame fænomenet

En oplevelse, som mange søvnparalyserede efterfølgende beretter om, er synerne af en gammel dame, der prøver at kvæle dem, mens de ligger i sengen. Man oplever en snævring i luftvejene præcis som hvis, man var ved at blive kvalt. Efter kort tid, forsvinder kvinden, og det bliver nemmere at trække vejret. Dette er en oplevelse, der kan virke meget traumatiserende, når man ikke forstår mekanismerne bag.

Der er en videnskabelig forklaring til ovenstående oplevelse. Når man normalt sover på siden men på det paralyserede tidspunkt ligger på ryggen, vil tyngdekraften hive i brystet, og dette kan påvirke drømmedelen i hjernen, der får én til at tro, at man har åndedrætsbesvær. I gamle dage troede man faktisk, at disse hændelser var virkelige, og det skabte myter om, at hvis man ikke opførte sig ordentligt, ville der komme en kvinde eller en trold og straffe én om natten.

Ovenstående kan meget muligt være svaret på, hvorfor nogle folk påstår, at de har været bortført af rumvæsener og set ”paranormal aktivitet” i soveværelset. I mange af disse historier er offeret paralyseret og ikke i stand til at bevæge sig. Offeret kan som regel godt registrere lyde, og tankevirksomheden er stadig relativt klar. Der findes også historier fra Danmark, hvor politiet har fået opkald fra skræmte borgere, der har set en skikkelse i soveværelset, som efterfølgende er forduftet ud i det blå. Oplevelserne føles meget realistiske og hvis man tilmed ikke kender til søvnparalysen, så er det nærliggende at opfatte oplevelserne som virkelige.

Årsager til søvnparalyse

Der er undersøgelser, som tyder på, at folk, der lider af narkolepsi, har større risiko for at opleve søvnparalyse. Vurderingen er dog, at alle mennesker gennemsnitligt oplever søvnparalysen 1-3 gange i løbet af et normalt liv.

Følgende  årsager kan dog være medvirkende til at søvnparalyse hænder oftere:

  • En dårlig liggestilling kan forværre vejrtrækningen og give dig en urolig søvn
  • Uregelmæssig søvn. Eksempelvis hvis du tager en lidt for lang lur midt eller sent på dagen
  • Stress. Hvis du i en periode lider af stress, er der større sandsynlighed for, at du vil opleve søvnparalyse
  • Pludselige og uforudsete ændringer i ens liv. Eksempelvis flytning, dødsfald, skilsmisse, fødsel osv.

Relaterede Indlæg